In Romania

BILANTURI DE MEDIU
(nivel 0, nivel I, nivel II si evaluarea riscului)
STUDII DE IMPACT
EVALUARE ADECVATA
RAPOARTE DE AMPLASAMENT
RAPOARTE DE MEDIU
RAPOARTE DE SECURITATE
PLANURI DE URGENTA INTERNA