Oferta Si Servicii

S.C. IMPULS  MEDLEX 2000   S.R.L.  furnizeaza solutii la toate problemele privind sistemul de management al protectiei  mediului,  prin asigurarea unui pachet de servicii complet, respectiv proiectarea sistemelor, elaborarea documentatiei specific,   respectiv,  a manualelor, procedurilor de sistem si operare, instructiunilor de lucru etc., instruirea personalului implicat in activitati, implementarea, evaluarea, auditarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management privind protectia mediului.

O particularitate a serviciilor prestate de societatea noastra, este aceea ca, de la prima prezentare pana la ultima activitate, program sau proiect, fiecare contract este supravegheat si controlat cu deosebita atentie pe parcursul stadiilor de elaborare/proiectare/implementare si certificare a sistemului de management. Practic, prin dezvoltarea unei bune relatii cu fiecare client, la fiecare nivel, ne identificam si implicam activ ca si un compartiment intern al societatii. Numai in acest fel putem lua in considerare, discuta si dezvolta, in modul cel mai adecvat, cerintele clientului.

In peste 20 ani de experienta in elaborarea  studiilor de mediu, specialistii societatii au realizat toate categoriile de lucrari (SEA – Rapoarte de mediu (R.M.), EIA – Studii de impact (R.I.M.), R.S. – Rapoarte de securitate, Rapoarte de amplasament (RA), Bilanturi de Mediu (BM), SGD – Studii gestionare deseuri, etc) pentru cele mai diverse tipuri de proiecte/ activitati economice , la un nivel apreciat corespunzator

Beneficiarii nostri sunt investitori români, precum si straini  (Belgia,  Austria, Spania, Italia),  ce au implementat sau desfasoara urmatoarele categorii principale de activitate: cresterea suinelor si pasarilor , cariere de piatra si/sau productia de clincher/ciment , santiere navale,  producatori de energie , panificatie , manipulare/utilizarea substante chimice periculoase , producatori de bere, biodiesel, dezvoltare turistica, gestionarea deseurilor , statii transfer deseuri – studii de fesabilitate + proiectare; depozite deseuri: EIM/proiectare/proiecte închidere depozite neconforme.