CONSULTANTA

I. CONSULTANŢĂ DE MEDIU
I.1.   Legislaţia de mediu

II.1.1. Legislaţie cu aplicabilitate generală (ex.: legislaţia privind gestionarea deşeurilor, legislaţia privind substanţele chimice).
II.1.2. Legislaţie specifică activităţii proprii (ex.: zootehnie/transport naval /constructii navale/ petrochimie /etc.).

I.2. Cum se solicită un act tehnico – juridic (aviz, acord, autorizaţie de mediu sau autorizaţie integrată de mediu) si întocmirea documentatiilor aferente.

I.3. Monitorizarea amplasamentului activităţii, inclusiv privind obligaţiile prevăzute în Autorizaţia de mediu/Autorizaţia integrată de mediu: estantionare sol/apa/deseuri si predare pentru analize (chimice/agrochimice/microbiologice); raportari curente (gestiunea deseurilor/substantelor chimice) si ocazionale (E-PRTR, chestionare diverse, calcul emisii diverse, dispersia poluantilor in atmosfera, etc.)

I.4. Alte aspecte

II. CONSULTANŢĂ JURIDICĂ în legătură cu protecţia mediului, inclusiv pregătirea acţiunilor în contencios administrativ.
II.1. Reprezentarea societăţii dumneavoastră în relaţia cu autorităţile competente de mediu.

II.2. Consiliere de specialitate privind respectarea normelor de protecţie a mediului, incluzând evaluarea / interpretarea cadrului legal la nivel naţional / european.

II.3. Consiliere / asistenţă juridică în legătură cu aplicarea normelor privind protecţia mediului în activitatea curentă a companiilor.

II.4. Expertizarea calităţii mediului  constând în aprecierea prealabilă a influenţei activităţilor economice preconizate asupra stării mediului, a corespunderii parametrilor acestor activităţi, actelor legislative şi a altor acte normative, normelor şi standardelor în vigoare.

II.5. Prestarea de servicii de consultanţă juridică necesară gestionării POS Mediu (servicii juridice conexe proiectelor finanţate din fonduri europene, informare juridică).

II.6. Asistenţă juridică privind formularea cererilor potrivit legii contenciosului administrativ.