Studiu de Mediu

S.C. IMPULS  MEDLEX 2000   S.R.L. :

(i) elaborezã urmatoarele categorii de Studii de mediu (cf. inregistrarii nr. 167 în Registrul National al Elaboratorilor Studiilor de Mediu):

  • Bilanturi de mediu (BM I, BM II, Evaluarea Riscului de Mediu)(BM),
  • Rapoarte de amplasament (RA);
  • Rapoarte de mediu (RM);
  • Studii de evaluare a impactului asupra mediului (RIM)
  • Studii de evaluare adecvata (EA)
  • Studii de risc si Rapoarte de securitate/Planuri de urgenta interna (RS/PUI)
  • Studii privind gestionarea deseurilor
  • Memorii de prezentare si fise tehnice
  • Fise de prezentare si de declaratie.

(ii) proiecte, în parteneriat, privind rezolvarea problemelor de mediu (ex.: depozite de deseuri: proiecte de deschidere/închidere; statii de transfer deseuri; decontaminarea solului prin bioremediere, etc.).